שלב 1:
 
יש להכנס מלוח הניהול ל"ניהול מוצרים"
 
 
שלב 2:
 
בעמוד ניהול המוצרים, מצד שמאל בראש העמוד, ניתן לעבור להצגה של פילוחי המוצרים במצבים השונים, בברירת המחדל זה נמצא על "מציג: מוצרים בקטגוריות"
 
 
 
 יש לשנות ל"מציג מוצרים בעמוד ראשי", ראה צילום מסך הבא:
 
 
 
שלב 3:
 
לאחר  שבחרתם שיוצגו המוצרים שמוגדרים לעמוד הראשי, ניתן בעזרת המספרים מצד ימין, לשלוט ולקבוע את סידור המוצרים ספציפי רק בעמוד הראשי.
 
 
 
שלב 1:
 
יש להכנס מלוח הניהול ל"ניהול מוצרים"
 
 
שלב 2:
 
בעמוד ניהול המוצרים, מצד שמאל בראש העמוד, ניתן לעבור להצגה של פילוחי המוצרים במצבים השונים, בברירת המחדל זה נמצא על "מציג: מוצרים בקטגוריות"
 
 
 
 יש לשנות ל"מציג מוצרים בעמוד ראשי", ראה צילום מסך הבא:
 
 
 
שלב 3:
 
לאחר  שבחרתם שיוצגו המוצרים שמוגדרים לעמוד הראשי, ניתן בעזרת המספרים מצד ימין, לשלוט ולקבוע את סידור המוצרים ספציפי רק בעמוד הראשי.
 
 

חיפוש עזרה