הגדרת דיוורים משורשרים

ראשי >מדריכים באתר>הגדרת דיוורים משורשרים
הסבר כללי: במדריך זה נציג את אופן השימוש והעבודה עם דיוור משורשר, דיוור זה נועד לאפשר דיוור שנשלח בצורה אוטומאטית לכל משתמש שנרשם לקבוצה מסויימת, ניתן לקבוע סידרת שליחות אוטומאטיות המוגדרות מראש.

 
שלב 1 - לכניסה לדיוורים משורשרים, יש ללחוץ על איקון ה"דיוור" מהלוח ניהול

 
שלב 2 - לאחר מכן יש ללחוץ על ה"טאב" של "דיוורים משורשרים", כדי לעבור לתצורת שליחה זו

 
 
שלב 3 - ליצרית דיוור משורשר חדש, יש ללחוץ על "הוספת דיוור".שלב 4 - בעמוד יצירת דיוור משורשר, יש לבחור את הרשימת תפוצה שרוצים שהדיוור ישלח אליה, כלומר יש לסמן את כפתור הרדיו על "משתמשים ברשימת תפוצה" ולבחור את הרשימה.

 
  שלב 5 - לאחר מכן יש להגדיר את סידור הדיוור המשורשר, יש שתי אפשרויות להגדיר אופציה זו
                הגדרה לפי "ישלח לאחר הדיוור" - מאפשר להגדיר כי הדיוור שעורכים אותו ישלח אוטומאטית לאחר הדיוור האחרון שמוגדר או הדיוור הראשון או האחרון
                הגדרה לפי "ישלח לאחר דיוור בשם" - באפשר הגדרה ספציפית של הדיוור המשורשר שלאחריו יוגדר הדיוור. ( ממש ניתן לבחור את השם )
                באופציה זו המערכת תזהה אוטומאטית ותציג ברשימה את כל שמות הדיוורים המוגדרים לאותה קבוצת תפוצה.

               לאחר הגדרת השליחה,  ניתן להגדיר אחרי כמה ימים הדיוור ישלח, ברירת המחדל בדיוור ראשון זה "0" אבל דיוורים הבאים זה יהיה לפחות "1" ימים,
               כדי ליצור את מצב השליחה שדיוור ישלח אחד אחרי השני.
 

 
הסבר כללי: במדריך זה נציג את אופן השימוש והעבודה עם דיוור משורשר, דיוור זה נועד לאפשר דיוור שנשלח בצורה אוטומאטית לכל משתמש שנרשם לקבוצה מסויימת, ניתן לקבוע סידרת שליחות אוטומאטיות המוגדרות מראש.

 
שלב 1 - לכניסה לדיוורים משורשרים, יש ללחוץ על איקון ה"דיוור" מהלוח ניהול

 
שלב 2 - לאחר מכן יש ללחוץ על ה"טאב" של "דיוורים משורשרים", כדי לעבור לתצורת שליחה זו

 
 
שלב 3 - ליצרית דיוור משורשר חדש, יש ללחוץ על "הוספת דיוור".שלב 4 - בעמוד יצירת דיוור משורשר, יש לבחור את הרשימת תפוצה שרוצים שהדיוור ישלח אליה, כלומר יש לסמן את כפתור הרדיו על "משתמשים ברשימת תפוצה" ולבחור את הרשימה.

 
  שלב 5 - לאחר מכן יש להגדיר את סידור הדיוור המשורשר, יש שתי אפשרויות להגדיר אופציה זו
                הגדרה לפי "ישלח לאחר הדיוור" - מאפשר להגדיר כי הדיוור שעורכים אותו ישלח אוטומאטית לאחר הדיוור האחרון שמוגדר או הדיוור הראשון או האחרון
                הגדרה לפי "ישלח לאחר דיוור בשם" - באפשר הגדרה ספציפית של הדיוור המשורשר שלאחריו יוגדר הדיוור. ( ממש ניתן לבחור את השם )
                באופציה זו המערכת תזהה אוטומאטית ותציג ברשימה את כל שמות הדיוורים המוגדרים לאותה קבוצת תפוצה.

               לאחר הגדרת השליחה,  ניתן להגדיר אחרי כמה ימים הדיוור ישלח, ברירת המחדל בדיוור ראשון זה "0" אבל דיוורים הבאים זה יהיה לפחות "1" ימים,
               כדי ליצור את מצב השליחה שדיוור ישלח אחד אחרי השני.
 

 

חיפוש עזרה