ניוזלטר/ דיוור

ראשי >מדריכים באתר>ניוזלטר/ דיוור
1. ייבוא רשימת משתמשים לתוך המערכת: 
 
א. כאשר הרשימה מכילה מספר מצוצמם של כתובת מייל ניתן לעלות אותם למערכת בצורה ידנית:
*בלוח ניהול יש ללחוץ על האייקון של "ניהול משתמשים"-
 
 
 
 * לבחור בטאב של "משתמשים לדיוור ותפוצה" וללחוץ על הוספת משתמש.
 
 
 
 
 ב.כאשר מדובר על מספר רב של משתמשים ניתן להכין טבלה באקסל( יש לשמור בסיומת xls או csv )  שמכילה את השדות החשובים כגון- שם, שם משפחה, כתובת מייל, טלפון ..
 באם רוצים לשייך את רשימות התפוצה לקבוצות תפוצה שונות יש להוסיף עוד עמודה של רשימת התפוצה.
 
 
ג.לאחר יצירת הטבלה יש להיכנס לערכת ניהול וללחוץ על האייקון של "ניהול משתמשים", לבחור בטאב של "משתמשים לדיוור ותפוצה".
לאחר מכן ללחוץ על "יבוא אנשי קשר"
 
 
 
 
בשלב הראשון המערכת תעלה את הקובץ  ובשלב השני תתבקשו לשייך כל עמודה באקסל לשדה המתאים במערכת:
 
 
 
 
 בשלב השלישי המערכת תעלה את הרשימה ותציג אותה.
 
2. לאחר שסיימת עם בשלב של ייבוא רשימת התפוצה אפשר לעבור לדיוור עצמו.
    
 
 
*ניתן לדוור בדיוורים בודדים או משורשרים.
 
דיוור בודד
 א.שליחת תפוצה-
לבחור את רשימת התפוצה שרוצים לדוור לה, כאשר ניתן גם לבצע הודעת ניסיון למייל הפרטי שלך לראות כיצד הדיוור מתקבל.
 
 ב.פרטי הדיוור והשולח-
 
 
 
 
 
ג.תוכן לתפוצה-
 
 
 
 
ד.תוכן המלל-
* פרמטר משתנה- ניתן לבחור פרמטר שיוצג למיילים שנשלחים, למשל- בחירה בשם הפרטי של המשתמש.
בעת בחירה באופציה יופיע בטקסט הפרמטר הבא-[FNAME_USER],. המשמעות היא שבכל דיוור שיצא ירשם בתחילת כל המייל שם הלקוח שאליו אתם מדוורים.
 
 
 
 
 
ה. שמירת הדיוור/ שליחת הדיוור: 
 
דיוור משורשר:   כאשר רוצים לתזמן מספר דיוורים שישלחו אחד אחרי השני בהפרש של מס' ימים.
א.שליחת תפוצה-יש לבחור את רשימת התפוצה שרוצים לדוור לה:
 
 
 
 
ב.כל שאר ההגדרות הינן כפי שהוצג בדיוור הבודד.
 
 
ג.לאחר שיצרנו את הדיוור הראשון, יש להוסיף עוד דיוור.
* לבחור את אותה רשימת התפוצה כמו בדיוור הקודם.
*מועד התפוצה- יש לבחור מתי רוצים שהדיוור ישלח.
 
 
* כל שאר ההגדרות זהות לדיוור הבודד.
*ניתן ליצור ללא הגבלה את הדיוורים הבאים ברשימה. 
 
1. ייבוא רשימת משתמשים לתוך המערכת: 
 
א. כאשר הרשימה מכילה מספר מצוצמם של כתובת מייל ניתן לעלות אותם למערכת בצורה ידנית:
*בלוח ניהול יש ללחוץ על האייקון של "ניהול משתמשים"-
 
 
 
 * לבחור בטאב של "משתמשים לדיוור ותפוצה" וללחוץ על הוספת משתמש.
 
 
 
 
 ב.כאשר מדובר על מספר רב של משתמשים ניתן להכין טבלה באקסל( יש לשמור בסיומת xls או csv )  שמכילה את השדות החשובים כגון- שם, שם משפחה, כתובת מייל, טלפון ..
 באם רוצים לשייך את רשימות התפוצה לקבוצות תפוצה שונות יש להוסיף עוד עמודה של רשימת התפוצה.
 
 
ג.לאחר יצירת הטבלה יש להיכנס לערכת ניהול וללחוץ על האייקון של "ניהול משתמשים", לבחור בטאב של "משתמשים לדיוור ותפוצה".
לאחר מכן ללחוץ על "יבוא אנשי קשר"
 
 
 
 
בשלב הראשון המערכת תעלה את הקובץ  ובשלב השני תתבקשו לשייך כל עמודה באקסל לשדה המתאים במערכת:
 
 
 
 
 בשלב השלישי המערכת תעלה את הרשימה ותציג אותה.
 
2. לאחר שסיימת עם בשלב של ייבוא רשימת התפוצה אפשר לעבור לדיוור עצמו.
    
 
 
*ניתן לדוור בדיוורים בודדים או משורשרים.
 
דיוור בודד
 א.שליחת תפוצה-
לבחור את רשימת התפוצה שרוצים לדוור לה, כאשר ניתן גם לבצע הודעת ניסיון למייל הפרטי שלך לראות כיצד הדיוור מתקבל.
 
 ב.פרטי הדיוור והשולח-
 
 
 
 
 
ג.תוכן לתפוצה-
 
 
 
 
ד.תוכן המלל-
* פרמטר משתנה- ניתן לבחור פרמטר שיוצג למיילים שנשלחים, למשל- בחירה בשם הפרטי של המשתמש.
בעת בחירה באופציה יופיע בטקסט הפרמטר הבא-[FNAME_USER],. המשמעות היא שבכל דיוור שיצא ירשם בתחילת כל המייל שם הלקוח שאליו אתם מדוורים.
 
 
 
 
 
ה. שמירת הדיוור/ שליחת הדיוור: 
 
דיוור משורשר:   כאשר רוצים לתזמן מספר דיוורים שישלחו אחד אחרי השני בהפרש של מס' ימים.
א.שליחת תפוצה-יש לבחור את רשימת התפוצה שרוצים לדוור לה:
 
 
 
 
ב.כל שאר ההגדרות הינן כפי שהוצג בדיוור הבודד.
 
 
ג.לאחר שיצרנו את הדיוור הראשון, יש להוסיף עוד דיוור.
* לבחור את אותה רשימת התפוצה כמו בדיוור הקודם.
*מועד התפוצה- יש לבחור מתי רוצים שהדיוור ישלח.
 
 
* כל שאר ההגדרות זהות לדיוור הבודד.
*ניתן ליצור ללא הגבלה את הדיוורים הבאים ברשימה. 
 

חיפוש עזרה