על מנת ליצור הזמנה ידנית דרך ממשק ההזמנות יש לבצע את השלבים הבאים:
 
1. לבחור באייקון "הזמנות:"  
 
 2. ללחוץ על הכפתור "הזמנה ידנית" 

 
   
3.  לעדכן את הנתונים לפי ההנחיות הבאות:

הוספת מוצר= ללחוץ על הכותרת של "הוספת מוצר" ולבחור את המוצר 
פרטי לקוח= למלא את הפרטים
סטטוס הערות והזמנות= ניתן למלא את הפרטים על מנת לעקוב אחר ההזמנה לאחר מכן.
אמצעי תשלום= לעדכן את אמצעי התשלום. למשל אשראי ולחייב

 
 
 
 
 
על מנת ליצור הזמנה ידנית דרך ממשק ההזמנות יש לבצע את השלבים הבאים:
 
1. לבחור באייקון "הזמנות:"  
 
 2. ללחוץ על הכפתור "הזמנה ידנית" 

 
   
3.  לעדכן את הנתונים לפי ההנחיות הבאות:

הוספת מוצר= ללחוץ על הכותרת של "הוספת מוצר" ולבחור את המוצר 
פרטי לקוח= למלא את הפרטים
סטטוס הערות והזמנות= ניתן למלא את הפרטים על מנת לעקוב אחר ההזמנה לאחר מכן.
אמצעי תשלום= לעדכן את אמצעי התשלום. למשל אשראי ולחייב

 
 
 
 
 

חיפוש עזרה