עידכון מחיר משלוח ברמה המוצר:
 
כדי לבצע פעולה זו, יש לגשת למצב "עריכה" לעמוד המוצר הנתון, ואז לעדכן בשדה "מחיר משלוח" את המחיר שמעונינים,
ראה מיקום בצילום המסך הבא:

 
 ולאחר העידכון בצעו "שמירה"
 
עידכון מחיר משלוח מעמוד רשימת מוצרים
 
אופציה זו היא פיתרון נוח יותר מאשר האופציה הראשונה, שכן היא איננה מצריכה כניסה בניפרד לכל מוצר ומוצר לעמוד העריכה שלו.

שלב 1 - מהלוח ניהול יש לגשת לאיקון "ניהול מוצרים"
 
שלב 2 - אחרי שמוצגת רשימת המוצרים,
יש לעדכן את איקון גלגל השיניים ( ראה צילום מסך הבא ) , ואז יפתח חלון צף צהוב, בו ניתן להגדיר את העמודה שתוצג,
ביחרו באופציה של "מחיר משלוח"
ואז יוצג לכם עמודה של "מחיר משלוח" ,  פשוט עדכנו את המחירי משלוח בעמודה זו, ולאחר שסיימתם, לחצו על כפתור "שמור שינויים" בתחתית העמוד.
 


עידכון מחיר משלוח במנגנון עידכון נתונים גורף:


שלב 1 - יש לגשת מהלוח ניהול לאיקון "הגדרות חנות/מוצרים"
שלב 2 - יש לבחור את "הגדרת עידכון נתונים ומחירים למוצרים"
ולמלא בהתאם להנחיות הבאות:

א - יש לבחור בשדה הראשון ב-"עידכון מחירים למוצרים"
ב - בשדה של "הכנס ערך" יש לעדכן את מחיר המשלוח שרוצים לעדכן...
ג - בחר קטגוריה לעידכון, יש לבחור את שם הקטגוריה שרוצים שהנתון יעודכן בו, כלומר אם בחרתם בקטגוריה מסויימת , אז כל המוצרים שמשוייכים לקטגוריה זו, יעודכנו בו אוטומאטית.
ד - בחר סוג עדכון , יש לבחור "שקלים".
ה - בחר שדה לעידכון" יש לבחור ב"משלוח" ( כי זה הנתון שאנחנו רוצים לעדכן )
ו - הגדרת חוקיות עדכון "עדכן את כל הפריטים"
 

עידכון מחיר משלוח ברמה המוצר:
 
כדי לבצע פעולה זו, יש לגשת למצב "עריכה" לעמוד המוצר הנתון, ואז לעדכן בשדה "מחיר משלוח" את המחיר שמעונינים,
ראה מיקום בצילום המסך הבא:

 
 ולאחר העידכון בצעו "שמירה"
 
עידכון מחיר משלוח מעמוד רשימת מוצרים
 
אופציה זו היא פיתרון נוח יותר מאשר האופציה הראשונה, שכן היא איננה מצריכה כניסה בניפרד לכל מוצר ומוצר לעמוד העריכה שלו.

שלב 1 - מהלוח ניהול יש לגשת לאיקון "ניהול מוצרים"
 
שלב 2 - אחרי שמוצגת רשימת המוצרים,
יש לעדכן את איקון גלגל השיניים ( ראה צילום מסך הבא ) , ואז יפתח חלון צף צהוב, בו ניתן להגדיר את העמודה שתוצג,
ביחרו באופציה של "מחיר משלוח"
ואז יוצג לכם עמודה של "מחיר משלוח" ,  פשוט עדכנו את המחירי משלוח בעמודה זו, ולאחר שסיימתם, לחצו על כפתור "שמור שינויים" בתחתית העמוד.
 


עידכון מחיר משלוח במנגנון עידכון נתונים גורף:


שלב 1 - יש לגשת מהלוח ניהול לאיקון "הגדרות חנות/מוצרים"
שלב 2 - יש לבחור את "הגדרת עידכון נתונים ומחירים למוצרים"
ולמלא בהתאם להנחיות הבאות:

א - יש לבחור בשדה הראשון ב-"עידכון מחירים למוצרים"
ב - בשדה של "הכנס ערך" יש לעדכן את מחיר המשלוח שרוצים לעדכן...
ג - בחר קטגוריה לעידכון, יש לבחור את שם הקטגוריה שרוצים שהנתון יעודכן בו, כלומר אם בחרתם בקטגוריה מסויימת , אז כל המוצרים שמשוייכים לקטגוריה זו, יעודכנו בו אוטומאטית.
ד - בחר סוג עדכון , יש לבחור "שקלים".
ה - בחר שדה לעידכון" יש לבחור ב"משלוח" ( כי זה הנתון שאנחנו רוצים לעדכן )
ו - הגדרת חוקיות עדכון "עדכן את כל הפריטים"
 

חיפוש עזרה