תחילה יש להכנס בממשק ניהול, למסך ניהול האלבומים
 
האיקון מוצג בצורה הבאה:

 
לאחר מכן תוצג רשימת האלבומים באתר, כאשר לצד כל אלבום יש איקון של מצגת:
 
 
 
 לחצו על האיקון של ה"מצגת" בשורה של האלבום שאתם רוצים להפוך למצגת, ואז יפתח החלון הבא:

 
בחלון זה ניתן להגדיר את רוחב וגובה המצגת, מומלץ להגדיר את הנתונים הנכונים
לאחר מכן ניתן לבחור את האפקט של מעבר בין התמונות במצגת - לא חובה.
ואף להגדיר את משך הזמן ההשהייה בין כל תמונה לתמונה במצגת לפני שתתחלף אוטומאטי, ברירת מחדל מומלץ 4 שניות.
 
ואחרון חביב במידה ורוצים שכניסה למצגת עצמה תציג את המצגת במקום ההצגה הרגילה של אלבום התמונות, יש לסמן את 
"הגדרת מצגת להצגה בכניסה לעמוד אלבום"
 
 
טיפ קטן:
באפשרותכם להגדיר את הצגת המצגת גם בכל עמוד תוכן או מוצר באתר.
כדי לבצע פעולה זו יש להכנס למצב העריכה של עמוד התוכן או המוצר שרוצים לשלב את המצגת 
 
ולבחור ב"אפשרויות הוספה" את אלבום התמונות שרוצים להציג ... ואז בחירה של מצגת התמונות ומיקומה.
ראה צילום מסך הבא:
 
 
 
 
תחילה יש להכנס בממשק ניהול, למסך ניהול האלבומים
 
האיקון מוצג בצורה הבאה:

 
לאחר מכן תוצג רשימת האלבומים באתר, כאשר לצד כל אלבום יש איקון של מצגת:
 
 
 
 לחצו על האיקון של ה"מצגת" בשורה של האלבום שאתם רוצים להפוך למצגת, ואז יפתח החלון הבא:

 
בחלון זה ניתן להגדיר את רוחב וגובה המצגת, מומלץ להגדיר את הנתונים הנכונים
לאחר מכן ניתן לבחור את האפקט של מעבר בין התמונות במצגת - לא חובה.
ואף להגדיר את משך הזמן ההשהייה בין כל תמונה לתמונה במצגת לפני שתתחלף אוטומאטי, ברירת מחדל מומלץ 4 שניות.
 
ואחרון חביב במידה ורוצים שכניסה למצגת עצמה תציג את המצגת במקום ההצגה הרגילה של אלבום התמונות, יש לסמן את 
"הגדרת מצגת להצגה בכניסה לעמוד אלבום"
 
 
טיפ קטן:
באפשרותכם להגדיר את הצגת המצגת גם בכל עמוד תוכן או מוצר באתר.
כדי לבצע פעולה זו יש להכנס למצב העריכה של עמוד התוכן או המוצר שרוצים לשלב את המצגת 
 
ולבחור ב"אפשרויות הוספה" את אלבום התמונות שרוצים להציג ... ואז בחירה של מצגת התמונות ומיקומה.
ראה צילום מסך הבא:
 
 
 
 

חיפוש עזרה