תחילה יש להיכנס לאייקון "פרסום וקידום".ולאחר מכן, יש לאתר את השדה "הגדרת קוד Google Analytics"
ולהטמיע שם את הקוד בשדה

ראו צילום מסך:
 
תחילה יש להיכנס לאייקון "פרסום וקידום".ולאחר מכן, יש לאתר את השדה "הגדרת קוד Google Analytics"
ולהטמיע שם את הקוד בשדה

ראו צילום מסך:
 

חיפוש עזרה