במידה ומוגדר לאתר, פתחי קטגוריות , כלומר הצגה של התמונות של הקטגוריות כאשר נכנים לקטגוריה שיש לה כמה תתי קטגוריות, ניתן לשלוט על התמונה המוצגת ( ברמת ברירת המחדל המערכת תשלוף את תמונה המוצר הראשון  שמוצג בתת קטגוריה )

כדי לבצע את העידכון בתמונה, יש להכנס לעמוד ניהול קטגוריות, ואז לקטגוריה שרוצים לשנות
ואז ללחוץ על האיקון של ה"עין" בקטגוריה.ואז יפתח לנו חלון צף, יש לפתוח את "הגדרות עיצוב תפריט קטגוריה"
ואיפה שרשום "החל תמונה קטגוריה יעודית" יש להכניס שם את התמונה שרוצים. 
במידה ומוגדר לאתר, פתחי קטגוריות , כלומר הצגה של התמונות של הקטגוריות כאשר נכנים לקטגוריה שיש לה כמה תתי קטגוריות, ניתן לשלוט על התמונה המוצגת ( ברמת ברירת המחדל המערכת תשלוף את תמונה המוצר הראשון  שמוצג בתת קטגוריה )

כדי לבצע את העידכון בתמונה, יש להכנס לעמוד ניהול קטגוריות, ואז לקטגוריה שרוצים לשנות
ואז ללחוץ על האיקון של ה"עין" בקטגוריה.ואז יפתח לנו חלון צף, יש לפתוח את "הגדרות עיצוב תפריט קטגוריה"
ואיפה שרשום "החל תמונה קטגוריה יעודית" יש להכניס שם את התמונה שרוצים. 

חיפוש עזרה