כדי להגדיר סיסמא לאתר, או להגדיר את האתר כ"סגור" יש להכנס ממשק הניהול לאיקון
 

כדי להגדיר סיסמא לאתר, או להגדיר את האתר כ"סגור" יש להכנס ממשק הניהול לאיקון
 

חיפוש עזרה