ניתן לבצע התממשקות של חשבון הנפקת החשבוניות שלכם לאתר,
כדי לעדכן את פרטי החשבון, יש להכנס בממשק ניהול לניהול מוצרים/חנות


ואז יש להכנס ל"הגדרת ממשקיות לחשבוניות" ראה צילום מסך

ואז לעדכן את הפרטים בהתאם למנגנון החשבוניות הנבחר

ניתן לבצע התממשקות של חשבון הנפקת החשבוניות שלכם לאתר,
כדי לעדכן את פרטי החשבון, יש להכנס בממשק ניהול לניהול מוצרים/חנות


ואז יש להכנס ל"הגדרת ממשקיות לחשבוניות" ראה צילום מסך

ואז לעדכן את הפרטים בהתאם למנגנון החשבוניות הנבחר

חיפוש עזרה