תחילה יש להכנס בלוח ניהול לטפסיםלאחר מכן תוצג רשימת הטפסים באתר, כאשר לצד כל רשימה בעמודות ה"פניות" יוצג כמה פניות התקבלו מכל טופס, כדי לצפות בפניות פשוט יש ללחוץ על הנתון המספרי של הטופס הרלונטי.לאחר מכן נוכל לצפות בריכוז הפניות בטופס הנתון, שימו לב שניתן לצפות בכל פנייה בלחיצה על כפתור "צפיה" ואף לסווג בהתאמה את סטטוס הפנייה.


 
תחילה יש להכנס בלוח ניהול לטפסיםלאחר מכן תוצג רשימת הטפסים באתר, כאשר לצד כל רשימה בעמודות ה"פניות" יוצג כמה פניות התקבלו מכל טופס, כדי לצפות בפניות פשוט יש ללחוץ על הנתון המספרי של הטופס הרלונטי.לאחר מכן נוכל לצפות בריכוז הפניות בטופס הנתון, שימו לב שניתן לצפות בכל פנייה בלחיצה על כפתור "צפיה" ואף לסווג בהתאמה את סטטוס הפנייה.


 

חיפוש עזרה