לאחר שהזמנה חוייבה בהצלחה , ובמידה ומקושר לאתרכם שירות חשבוניות ( במידה ולא מוגדר , ניתן ליצור קשר עם המשרד ולבקש הפעלת שירות זה )
יוצג כפתור "הנפקת חשבונית" ראה צילום מסך הבא:
לחיצה על כפתור זה, יגרום להנפקת המסמך הרצוי


לאחר שבוצעה הנפקת חשבונית תקינה, תוצג בהזמנה עצמה בחלון יעודי, חיווי לחשבונית - ראה צילום מסך הבא:
כאשר בלחיצה יהיה ניתן לצפות בחשבונית הנתונה, כמובן שחשבונית תישלח אוטמאטית למייל הלקוח.בצורה אוטומאטית במערכת תעדכן את המס' חשבונית בשדה הרלונטי בהזמנה עצמה, ראה צילום מסך הבא:


בחלק התחתון של ההזמנה, יוצג חיווי של סטטוס תהליך הנפקת החשבונית, ראה צילום מסך הבא:

לאחר שהזמנה חוייבה בהצלחה , ובמידה ומקושר לאתרכם שירות חשבוניות ( במידה ולא מוגדר , ניתן ליצור קשר עם המשרד ולבקש הפעלת שירות זה )
יוצג כפתור "הנפקת חשבונית" ראה צילום מסך הבא:
לחיצה על כפתור זה, יגרום להנפקת המסמך הרצוי


לאחר שבוצעה הנפקת חשבונית תקינה, תוצג בהזמנה עצמה בחלון יעודי, חיווי לחשבונית - ראה צילום מסך הבא:
כאשר בלחיצה יהיה ניתן לצפות בחשבונית הנתונה, כמובן שחשבונית תישלח אוטמאטית למייל הלקוח.בצורה אוטומאטית במערכת תעדכן את המס' חשבונית בשדה הרלונטי בהזמנה עצמה, ראה צילום מסך הבא:


בחלק התחתון של ההזמנה, יוצג חיווי של סטטוס תהליך הנפקת החשבונית, ראה צילום מסך הבא:

חיפוש עזרה