ראשית נציין כי אופציה זו אפשרית רק בחיובי אשראי ובלבד שחברת האשראי שעימה אתם עובדים מספקית תמיכה לפעולת הזיכוי ( גם אם לא, לא צריכה להיות בעיה לבקש שיפתחו את האופציה )

בהזמנות שחויבו, יוצג לכם מצד שמאל כפתור "ביצוע זיכוי" ראו צילום מסך הבא:


לאחר הלחיצה על כפתור "ביצוע זיכוי" , תוכלו לבחור אם לבצע זיכוי מלא ( על כל הסכום של ההזמנה ) או זיכוי חלקי
במצב של זיכוי חלקי, יש למלא כמובן את סכום הזיכוי החלקי
לאחר שבחרתם והגדרתם , יש ללחוץ על כפתור "ביצוע זיכוי"במידה והמסוף תוך בעבודה מול חשבוניות, תתאפשר לכם בצורה קלה ונוח, להנפיק חשבונית זיכוי + קבלה שלישית בהתאמה כבר מחלון זה להשלמת התהליך ברמה החשבונית
ראשית נציין כי אופציה זו אפשרית רק בחיובי אשראי ובלבד שחברת האשראי שעימה אתם עובדים מספקית תמיכה לפעולת הזיכוי ( גם אם לא, לא צריכה להיות בעיה לבקש שיפתחו את האופציה )

בהזמנות שחויבו, יוצג לכם מצד שמאל כפתור "ביצוע זיכוי" ראו צילום מסך הבא:


לאחר הלחיצה על כפתור "ביצוע זיכוי" , תוכלו לבחור אם לבצע זיכוי מלא ( על כל הסכום של ההזמנה ) או זיכוי חלקי
במצב של זיכוי חלקי, יש למלא כמובן את סכום הזיכוי החלקי
לאחר שבחרתם והגדרתם , יש ללחוץ על כפתור "ביצוע זיכוי"במידה והמסוף תוך בעבודה מול חשבוניות, תתאפשר לכם בצורה קלה ונוח, להנפיק חשבונית זיכוי + קבלה שלישית בהתאמה כבר מחלון זה להשלמת התהליך ברמה החשבונית

חיפוש עזרה