כדי להגדיר את חוקיות התשלומים באתר
תחילה יש להכנס מהלוח ניהול לניהול חנות/מוצרים באיקון הבא:לאחר מכן יש לפתוח את "הסדר תשלום אשראי"
ואז ניתן להגדיר את הטווח תשלומים בהתאם לשווי הסל קניות הכולל באתר
ראו צילום מסך בהמשך:
 
  להלן דוגמא:
טווח 1 מ: 0 עד: 500 תשלומים:3
טווח 2 מ:501 עד : 1,000 תשלומים: 5
טווח 3 מ: 1,001 עד : 10,000 תשלומים :10כדי להגדיר את חוקיות התשלומים באתר
תחילה יש להכנס מהלוח ניהול לניהול חנות/מוצרים באיקון הבא:לאחר מכן יש לפתוח את "הסדר תשלום אשראי"
ואז ניתן להגדיר את הטווח תשלומים בהתאם לשווי הסל קניות הכולל באתר
ראו צילום מסך בהמשך:
 
  להלן דוגמא:
טווח 1 מ: 0 עד: 500 תשלומים:3
טווח 2 מ:501 עד : 1,000 תשלומים: 5
טווח 3 מ: 1,001 עד : 10,000 תשלומים :10חיפוש עזרה