ניתן לשלוט אילו קטגוריות המוגדרות באתר, יוצגו במצב גירסת האתר נייד / רספונסיבי שלכם.
חשוב לציין שפיצ'ר זה לא בהכרח פעיל באתרכם, ולכן יש לבדוק לפני.

ראשית יש לגשת לניהול הקטגוריות באתר הנתון בלחיצה על האיקון הבא:


לאחר מכן בצד השמאלי העליון, יהיה לכם איקון של סלולארי כפי שמוצג בסקיצה הבאה ( אם אין לכם את האיקון - אז אפשרות זו לא קיימת / פעילה באתרכם )


לחיצה על האיקון יציג בעצם את סטטוס ה"פרסום" למצב הנייד / רספונסיבי שלכם לכל קטגוריה וקטגוריה,
כלומר אם רוצים להסתיר קטגוריה כלשהיא ממצב הנייד/רספונסיבי יש להסיר לה את ה"V" ב"פרסום".

בהתאמה כמובן ניתן להגדיר חזרה.

רק חשוב לוודא שאתם מגדיריםף שלא בטעות הגדרתם הסתרה ממצב האתר הרגיל, לכן בידקו את שתי גירסאות האתר.
ניתן לשלוט אילו קטגוריות המוגדרות באתר, יוצגו במצב גירסת האתר נייד / רספונסיבי שלכם.
חשוב לציין שפיצ'ר זה לא בהכרח פעיל באתרכם, ולכן יש לבדוק לפני.

ראשית יש לגשת לניהול הקטגוריות באתר הנתון בלחיצה על האיקון הבא:


לאחר מכן בצד השמאלי העליון, יהיה לכם איקון של סלולארי כפי שמוצג בסקיצה הבאה ( אם אין לכם את האיקון - אז אפשרות זו לא קיימת / פעילה באתרכם )


לחיצה על האיקון יציג בעצם את סטטוס ה"פרסום" למצב הנייד / רספונסיבי שלכם לכל קטגוריה וקטגוריה,
כלומר אם רוצים להסתיר קטגוריה כלשהיא ממצב הנייד/רספונסיבי יש להסיר לה את ה"V" ב"פרסום".

בהתאמה כמובן ניתן להגדיר חזרה.

רק חשוב לוודא שאתם מגדיריםף שלא בטעות הגדרתם הסתרה ממצב האתר הרגיל, לכן בידקו את שתי גירסאות האתר.

חיפוש עזרה