ניתן לאפשר באתר תקשורת רציפה עם נותן השירות / בעל האתר באמצעות רכיב הווצאפ
כדי להפעיל את השירות יש להכנס ל-"הגדרות אתר" > "הגדרות כלליות" מהתפריט העליון בלבד

צריך להגדיר את סטטוס הרכיב ל"פעיל"
ובטלפון השולח להגדיר בהתאם להנחיות כלומר להקליד את המספר במלואו כולל הקידמות הבינלאומית

 052-4455666 ← 972-52-4455666

ניתן לאפשר באתר תקשורת רציפה עם נותן השירות / בעל האתר באמצעות רכיב הווצאפ
כדי להפעיל את השירות יש להכנס ל-"הגדרות אתר" > "הגדרות כלליות" מהתפריט העליון בלבד

צריך להגדיר את סטטוס הרכיב ל"פעיל"
ובטלפון השולח להגדיר בהתאם להנחיות כלומר להקליד את המספר במלואו כולל הקידמות הבינלאומית

 052-4455666 ← 972-52-4455666

חיפוש עזרה