ראשית יש להכנס בתפריט העליוןואז נכנסים לעמוד הבא, ויש להקליד את הסיסמא הקיימת וגם את הסיסמא שרוצים לשנות ולעשות שמירה

ראשית יש להכנס בתפריט העליוןואז נכנסים לעמוד הבא, ויש להקליד את הסיסמא הקיימת וגם את הסיסמא שרוצים לשנות ולעשות שמירה

חיפוש עזרה