כדי להנפיק את ה-feed המוצרים של האתר לקמפיין בגוגל ( מערכת Merchant Center )
יש להכנס לעמוד ניהול מוצרים, בלחיצה על האיקון הבא מהלקוח ניהולואז תגיעו לעמוד ניהול המוצרים, כאשר מצד שמאל יוצג איקון
כפי שמוצג בסקיצה הבאה, לחיצה על האיקון למעשה מובילה לעמוד ה-XML feed של המוצרים
שימו לב שבגלל שהגענו למוצרים הראשי, הוא כולל למעשה את כל המוצרים באתרניתן לשלוט ולהגדיר אילו מוצרים יוצגו ב-feed , לרשותכם פילוח "מוצרים ב-feed של גוגל" / "מוצרים שלא ב-feed של גוגל"
כאשר תבחרו באחד מהפילוחים, יוצג לכם איקון "G" בעמודה השמאליתבמסך הבא מוצג איך נראה האיקון "G" כאשר מה שמסומן V מתחתיו, הוא למעשה מוצר שמוגדר להצגה ב-feed המוצרים,
כאמור מוצר שחסום להזמנה אוטומאטי לא יוצג ב-feed למרות שמוגדר להצגה.
כמובן שמוצרים שאינם מוצגים באתר ( מצב שאינו ב"פרסום" ) גם אוטומאטי לא יוצגו ב-feed למרות שמוגדרים.אופציה נוספת זה יצירת feed מוצרים, שהוא ספציפי לקטגוריה או מוצרים, במצב כזה יש להכנס לניהול קטגוריות באתר
ואז להכנס לנתון המספרי של הקטגוריה הרלונטית ( ראה המסך הבא )

ואז למעשה יוצגו המוצרים המקושרים לאותה הקטגוריה, וה-feed מצד שמאל יהיה יעודי רק למוצרים אלו. 
כדי להנפיק את ה-feed המוצרים של האתר לקמפיין בגוגל ( מערכת Merchant Center )
יש להכנס לעמוד ניהול מוצרים, בלחיצה על האיקון הבא מהלקוח ניהולואז תגיעו לעמוד ניהול המוצרים, כאשר מצד שמאל יוצג איקון
כפי שמוצג בסקיצה הבאה, לחיצה על האיקון למעשה מובילה לעמוד ה-XML feed של המוצרים
שימו לב שבגלל שהגענו למוצרים הראשי, הוא כולל למעשה את כל המוצרים באתרניתן לשלוט ולהגדיר אילו מוצרים יוצגו ב-feed , לרשותכם פילוח "מוצרים ב-feed של גוגל" / "מוצרים שלא ב-feed של גוגל"
כאשר תבחרו באחד מהפילוחים, יוצג לכם איקון "G" בעמודה השמאליתבמסך הבא מוצג איך נראה האיקון "G" כאשר מה שמסומן V מתחתיו, הוא למעשה מוצר שמוגדר להצגה ב-feed המוצרים,
כאמור מוצר שחסום להזמנה אוטומאטי לא יוצג ב-feed למרות שמוגדר להצגה.
כמובן שמוצרים שאינם מוצגים באתר ( מצב שאינו ב"פרסום" ) גם אוטומאטי לא יוצגו ב-feed למרות שמוגדרים.אופציה נוספת זה יצירת feed מוצרים, שהוא ספציפי לקטגוריה או מוצרים, במצב כזה יש להכנס לניהול קטגוריות באתר
ואז להכנס לנתון המספרי של הקטגוריה הרלונטית ( ראה המסך הבא )

ואז למעשה יוצגו המוצרים המקושרים לאותה הקטגוריה, וה-feed מצד שמאל יהיה יעודי רק למוצרים אלו. 

חיפוש עזרה