תחילה יש להיכנס בלוח ניהול ל"הגדרות מוצרים" - לחיצה על האיקון הבא


לאחר מכן יש לפתוח את "הגדרות מנגנון "המלצת מוצרים בסל קניות"

ולאחר שנפתח ( ראה צילום מסך הבא )
יש לוודא שההגדרה "מנגנון במצב פעיל" יהיה על "כן"
ואז בחלק התחתון יש ללחוץ על "הוסף מוצר" על מנת לבחור את המוצרים הרלונטים...לאחר לחיצה על "הוסף מוצר" יפתח חלון הצף לבחירת המוצרים, ניתן ממש לבצע חיפוש ולאתר את המוצר הרלונטי
ואז יש לבחור את המוצרים שרוצים, מומלץ לא יותר מ 2-3 מוצרים.
ואז ללחוץ על "הוספת המוצרים שנבחרו"
לאחר שבחרנו את המוצרים, הם יוצגו ברשימה, כאשר בגל שלב ניתן לתת מחיר יעודי שונה כדי שהמוצרים יהיו אטראקטיביים יותרהחלונית תוצג פעם אחת למשתמש, ולא כל הזמן תציק ללקוח.
תחילה יש להיכנס בלוח ניהול ל"הגדרות מוצרים" - לחיצה על האיקון הבא


לאחר מכן יש לפתוח את "הגדרות מנגנון "המלצת מוצרים בסל קניות"

ולאחר שנפתח ( ראה צילום מסך הבא )
יש לוודא שההגדרה "מנגנון במצב פעיל" יהיה על "כן"
ואז בחלק התחתון יש ללחוץ על "הוסף מוצר" על מנת לבחור את המוצרים הרלונטים...לאחר לחיצה על "הוסף מוצר" יפתח חלון הצף לבחירת המוצרים, ניתן ממש לבצע חיפוש ולאתר את המוצר הרלונטי
ואז יש לבחור את המוצרים שרוצים, מומלץ לא יותר מ 2-3 מוצרים.
ואז ללחוץ על "הוספת המוצרים שנבחרו"
לאחר שבחרנו את המוצרים, הם יוצגו ברשימה, כאשר בגל שלב ניתן לתת מחיר יעודי שונה כדי שהמוצרים יהיו אטראקטיביים יותרהחלונית תוצג פעם אחת למשתמש, ולא כל הזמן תציק ללקוח.

חיפוש עזרה