כאשר מוגדר חלון "מוצרים זזים" בעמוד הראשי באתר שלכם
תתוסף לכם הגדרה נוספת בעמוד "ניהול מוצרים"

ראה צילום מסך הבא כדי לראות את העמודה שהתווספהסימון כל מוצר ב-V תחת עמודה זו, תדרום להצגת המוצר שנבחר להצגה בחלון "מוצרים הזזים"
ואילו הסרה של ה-V מעמודה זו, תרגום להסרתו.ניתן לצפות בכל המוצרים שמוגדרים לחלון זה באמצעות ה-DropDown מצד שמאל , ובחירה של "מוצרים זזים"
זה גם יאפשר לכם לקבוע סידור המוצרים בחלון

חשוב מאוד - לא להעמוס על החלון יותר מ-6-7 מוצרים, הרכיב לא נועד שיוצגו בו המון מוצרים.


כאשר מוגדר חלון "מוצרים זזים" בעמוד הראשי באתר שלכם
תתוסף לכם הגדרה נוספת בעמוד "ניהול מוצרים"

ראה צילום מסך הבא כדי לראות את העמודה שהתווספהסימון כל מוצר ב-V תחת עמודה זו, תדרום להצגת המוצר שנבחר להצגה בחלון "מוצרים הזזים"
ואילו הסרה של ה-V מעמודה זו, תרגום להסרתו.ניתן לצפות בכל המוצרים שמוגדרים לחלון זה באמצעות ה-DropDown מצד שמאל , ובחירה של "מוצרים זזים"
זה גם יאפשר לכם לקבוע סידור המוצרים בחלון

חשוב מאוד - לא להעמוס על החלון יותר מ-6-7 מוצרים, הרכיב לא נועד שיוצגו בו המון מוצרים.


חיפוש עזרה