כדי להוסיף באנרים בעמוד הראשי
יש תחילה להכנס לעמוד "מבנה" מהלוח ניהוללאחר מכן בתחתית העמוד יש  לפתוח את "הגדרת באנרים" שימו לב שניתן להגדיר עד 3 כדי לא להעמיס על משקל העמוד הראשי.לאחר מכן בכל אובייקט ניתן להעלות 2 גירסאות של הבאנר, גירסה אחת למצב השולחני הרחב , והגירסה השניה לבמצב רספונסיבי ( כלומר לטאבלט ולניידים )
יש להקפיד על הפורפורציות הנכונות, שכן באנר למצב שולחני לא בהכרח קריא במצב נייד ולכן יש ליצור גירסה יעודית עבורו.

מאוד חשוב - להכניס תאור טקסטואלי מדוייק לטקסט ולמה שמוצג בבאנר, בהתאם להנחיות ההנגשה.לאחר שהעלנו והגדרנו את הבאנרים יש לעלות לחלק העליון של העמוד, איפה שמוגדר "בחרו את הצגת רכיבי האתר"
ותראו מצד ימין ריכוז את הרכיבי באנרים, ראה צילום מסך מצורף:יש לפרוס בהתאמה בעמוד הראשי של האתר, ראה דוגמא בתמנוה הבאה:
ובכך ניתן למקם ולשלוט איפה ימוקם באנרים בין הרכיבים השונים בעמוד הראשי.
 
כדי להוסיף באנרים בעמוד הראשי
יש תחילה להכנס לעמוד "מבנה" מהלוח ניהוללאחר מכן בתחתית העמוד יש  לפתוח את "הגדרת באנרים" שימו לב שניתן להגדיר עד 3 כדי לא להעמיס על משקל העמוד הראשי.לאחר מכן בכל אובייקט ניתן להעלות 2 גירסאות של הבאנר, גירסה אחת למצב השולחני הרחב , והגירסה השניה לבמצב רספונסיבי ( כלומר לטאבלט ולניידים )
יש להקפיד על הפורפורציות הנכונות, שכן באנר למצב שולחני לא בהכרח קריא במצב נייד ולכן יש ליצור גירסה יעודית עבורו.

מאוד חשוב - להכניס תאור טקסטואלי מדוייק לטקסט ולמה שמוצג בבאנר, בהתאם להנחיות ההנגשה.לאחר שהעלנו והגדרנו את הבאנרים יש לעלות לחלק העליון של העמוד, איפה שמוגדר "בחרו את הצגת רכיבי האתר"
ותראו מצד ימין ריכוז את הרכיבי באנרים, ראה צילום מסך מצורף:יש לפרוס בהתאמה בעמוד הראשי של האתר, ראה דוגמא בתמנוה הבאה:
ובכך ניתן למקם ולשלוט איפה ימוקם באנרים בין הרכיבים השונים בעמוד הראשי.
 

חיפוש עזרה