ראשית יש להכנס לחשבון גוגל אנליטיקס
להגדרות Admin - תחת הגלגל שיניים בפינה בממשק


ואז בעמודה השלישית שתפתח, לבחור ב-" View Settings "ואז משם לשנות את ה-time zone לזה של ישראל, ובערך מטבע - לשנות לשיקלי ולשמור.

ראשית יש להכנס לחשבון גוגל אנליטיקס
להגדרות Admin - תחת הגלגל שיניים בפינה בממשק


ואז בעמודה השלישית שתפתח, לבחור ב-" View Settings "ואז משם לשנות את ה-time zone לזה של ישראל, ובערך מטבע - לשנות לשיקלי ולשמור.

חיפוש עזרה