תחילה כדי להפעיל את הרכיב יש להכנס לניהול מוצרים באיקון גלגל שיניים שבלוח ניהול

לאחר מכן יש לפתוח את "מנגנון חוות דעת למוצרים" ולסמן את "כן" תחת "מנגנון דירוג חוות דעת".
זה יגרום להצגת הרכיב הדירוגים בעמודי המוצר, כלומר מבקרים יוכלו להגיש חוות דעת למוצרים השונים באתרכם.

לאחר תקופה שהמנגנון פתוח אתם תקבלו התראות למייל שלכם עבור חוות דעת הממתינות לאישור הצגה שלכם בתור מנהלים.כדי להכנס למנגנון ולצפות בחוות הדעת , גם במקרים בהם צריך לאשר אותם, יש להכנס בממשק ניהול מהתפריט הראשי
"תכני אתר">"ניהול חוות דעת"ואז יוצג לכם המסך הבא, כמובן לקחת בחשבון שבגניסה ראשונית העמוד יהיה ריק.


בכל שלב תוכלו ללחוץ על "הוספת חוות דעת" ולאשר הוספה יזומה או בלחיצה על חוות דעת קיימת לבחור אם לאשר או לא לאשר את החוות הדעת.


לאחר לחיצה על "הוספת חוות דעת" יפתח החלון הבא, שיאפשר מעבר לעריכה ואישור החוות הדעת , גם קישור למוצר הרצוי במידת הצורך, וכמובן שיגור חוות דעת.כך יוצגו חוות הדעת במידה ויש בעמוד המוצר, כמובן במידה ויש יותר חוות דעת הן יוצגו אחת אחר השניה.

 
תחילה כדי להפעיל את הרכיב יש להכנס לניהול מוצרים באיקון גלגל שיניים שבלוח ניהול

לאחר מכן יש לפתוח את "מנגנון חוות דעת למוצרים" ולסמן את "כן" תחת "מנגנון דירוג חוות דעת".
זה יגרום להצגת הרכיב הדירוגים בעמודי המוצר, כלומר מבקרים יוכלו להגיש חוות דעת למוצרים השונים באתרכם.

לאחר תקופה שהמנגנון פתוח אתם תקבלו התראות למייל שלכם עבור חוות דעת הממתינות לאישור הצגה שלכם בתור מנהלים.כדי להכנס למנגנון ולצפות בחוות הדעת , גם במקרים בהם צריך לאשר אותם, יש להכנס בממשק ניהול מהתפריט הראשי
"תכני אתר">"ניהול חוות דעת"ואז יוצג לכם המסך הבא, כמובן לקחת בחשבון שבגניסה ראשונית העמוד יהיה ריק.


בכל שלב תוכלו ללחוץ על "הוספת חוות דעת" ולאשר הוספה יזומה או בלחיצה על חוות דעת קיימת לבחור אם לאשר או לא לאשר את החוות הדעת.


לאחר לחיצה על "הוספת חוות דעת" יפתח החלון הבא, שיאפשר מעבר לעריכה ואישור החוות הדעת , גם קישור למוצר הרצוי במידת הצורך, וכמובן שיגור חוות דעת.כך יוצגו חוות הדעת במידה ויש בעמוד המוצר, כמובן במידה ויש יותר חוות דעת הן יוצגו אחת אחר השניה.

 

חיפוש עזרה